Gruva och energi

Gruva och energi

Advokatbyrån Kaiding biträder klienter med rådgivning kring gruvrelaterade frågor, såsom undersökningstillstånd, bearbetningskoncessioner, markanvisning, tillstånd och drift samt avslutande av gruvverksamhet.

Advokatbyrån Kaiding biträder även klienter med rådgivning inom energirätten, t.ex. rörande frågor vid etablering, ändring och drift av kraftproduktionsanläggningar (t.ex. vindkraftsparker och vattenkraftverk) och anläggningar för eldistribution samt därtill hörande frågor.

Ta direktkontakt med någon av våra medarbetare inom gruva och energi eller fyll i vårt kontaktformulär så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person hos oss på Advokatbyrån Kaiding.

Kontakta oss