Entreprenad

Advokatbyrån Kaiding erbjuder bland annat rådgivning i samband med förhandling, upprättande och ingående av entreprenadavtal beträffande olika entreprenad-, anläggnings- och infrastrukturprojekt. Vi biträder både beställare och entreprenörer.

Vi uppträder även som ombud i olika typer av entreprenadtvister i såväl allmän domstol som skiljeförfaranden.