LVU, LVM och LPT

LVU, LVM och LPT

Alla som blir föremål för tvångsvård har rätt till ett offentligt biträde. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i mål om tvångsomhändertagande av barn enligt LVU och kan då antingen företräda föräldrarna eller barnen. Vi åtar oss även uppdrag som offentligt biträde rörande psykiatrisk tvångsvård enligt LPT och tvångsvård av missbrukare enligt LVM. Vid ett förordnande genom förvaltningsrätten ersätts vårt arbete av staten. Du har rätt att begära vem som ska företräda dig i ärendet och du kan önska en jurist eller advokat vid Advokatbyrån Kaiding.

Ta direktkontakt med någon av våra medarbetare inom området eller fyll i vårt kontaktformulär så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person hos oss på Advokatbyrån Kaiding.

Kontakta oss