Företagsöverlåtelser och investeringar

Företagsöverlåtelser och investeringar

Advokatbyrån Kaiding har lång erfarenhet av att hantera såväl större och komplicerade transaktioner och omstruktureringar av koncerner, som mindre och mer traditionella företagsförvärv på ett effektivt sätt. Vi biträder även regelbundet klienter vid nyemissioner och andra kapitalanskaffningar, inlösen av aktier, återköp av aktier och andra förändringar i våra klienters kapitalstrukturer.

Företagsförvärv och företagsöverlåtelser, som på engelska ofta förkortas M&A – mergers and acquisitions, kan vara komplexa processer som ofta berör flera olika rättsområden. Därmed ställs höga krav på den juridiska rådgivaren, både när det gäller juridisk specialistkompetens som erfarenhet från förhandling och projektledning i samband med överlåtelseprocessen.

Advokatbyrån Kaiding företräder regelbundet parter i olika former av M&A-transaktioner och inom vitt skilda branscher. Vi erbjuder juridisk rådgivning under hela processen –med strukturering och finansiering, vid företagsbesiktning (s.k. due diligence), vid upprättande av avtal och i samband med tillträde.

Utifrån det unika behovet i varje enskilt uppdrag sätter vi samman ett lag med den kompetens som det specifika uppdraget kräver. På så sätt säkerställer vi att rätt juridisk kunskap alltid finns tillgänglig.

Ta direktkontakt med någon av våra medarbetare inom området eller fyll i vårt kontaktformulär så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person hos oss på Advokatbyrån Kaiding.

Kontakta oss