Försäkring och skadereglering

Advokatbyrån Kaiding erbjuder kvalificerad rådgivning när det gäller frågor om skadestånd och försäkring.

Vi kan t.ex. hjälpa till med tolkning av försäkringsavtal. Vi åtar oss även uppdrag som ombud åt enskilda och försäkringsbolag i tvister om skadestånd och rätt till försäkringsersättning.

Vi erbjuder även juridiskt biträde vid skaderegleringar.