Allmänna villkor

Allmänna villkor

Allmänna villkor

Här hittar du Advokatbyrån Kaidings allmänna villkor, som gäller för alla tjänster som Advokatbyrån Kaiding tillhandahåller.

Personuppgiftspolicy

Av personuppgiftspolicyn framgår det hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftspolicy

Konsumenttvistnämnd

Du som är konsument kan under vissa förutsättningar vända dig till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd för att få arvodestvister och ekonomiska krav mot oss prövande. För ytterligare information, se www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden. Nämnden har postadress Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm. 

Extern visselblåsarpolicy

Av den externa visselblåsarpolicyn framgår det hur du som t.ex. har, har haft eller har sökt anställning, praktik, konsultuppdrag hos byrån kan visselblåsa.

Extern visselblåsarpolicy