Om Advokatbyrån Kaiding

Vi arbetar tillsammans för att lösa klienternas problem. Hela det interna nätverket av medarbetare står till varje klients förfogande. När det krävs specialistkompetens som inte kan erbjudas internt, förmedlas den genom vårt externa kontaktnät.

Om Advokatbyrån Kaiding

Advokatbyrån Kaiding grundades 1956 i Skellefteå. I dag är vi Norrlands största advokatbyrå med ett 70-tal medarbetare på sju orter i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.

Vi är en fullservicebyrå med erfarenhet och kompetens som sträcker sig över de flesta centrala rättsområden.

Advokatbyrån Kaiding drivs som ett så kallat ”true partnership”, eller musketörs-principen som vi föredrar att kalla den. Det innebär att alla intäkter och kostnader fördelas lika mellan delägarna. Vi delar alltså inte bara på vinsten, utan även på klientansvaret för att på bästa sätt hjälpa byråns uppdragsgivare.

Genom musketörsprincipen säkerställer vi att varje uppdrag alltid hanteras av de som är bäst lämpade för just det specifika ärendet. Genom att samarbeta istället för att konkurrera kan vi garantera att klientens intresse alltid kommer i första rummet.

Musketörsprincipen innebär också att vi kan satsa betydande resurser på vidareutbildning och specialisering. En snabbt föränderlig omvärld ställer höga krav på inhämtande av ny kunskap. Även detta kommer våra klienter till godo.