Hyra och arrende

Advokatbyrån Kaiding biträder klienter i alla frågor rörande hyres- och arrenderätt. Detta inbegriper bland annat förhandlingar om avtal, upprättande och uppsägningar av avtal samt tvister med anledning av hyra och arrende, såväl i hyres- och arrendenämnd som i allmän domstol.