Immaterialrätter

Immaterialrätter

Immateriella rättigheter utgör en allt större andel av företags tillgångar. Därför blir det även allt viktigare att redan tidigt skapa ett fullgott skydd för dessa.

Advokatbyrån Kaiding biträder våra klienter med rådgivning i frågor om upphovsrätt, firmarätt, varumärkesrätt och andra immaterialrätter. Vi ger även råd om marknadsrätt, strategi- och policyfrågor samt biträder våra klienter med upprättande av avtal om exempelvis överlåtelse och licensiering av immateriella rättigheter.

Ta direktkontakt med någon av våra medarbetare inom immaterialrätter eller fyll i vårt kontaktformulär så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person hos oss på Advokatbyrån Kaiding.

Kontakta oss