Offentlig upphandling

Offentlig upphandling omfattar ofta stora värden och kräver särskilda kunskaper för att hanteringen ska bli riktig.

Advokatbyrån Kaiding har lång erfarenhet av offentlig upphandling och kan bland annat biträda med stöd under och inför upphandlingar och anbudsgivning samt som ombud under en eventuell prövning i domstol.

Vi företräder löpande såväl upphandlande myndigheter/enheter som beställare inom vitt skilda verksamhetsområden.