Aktiemarknad och bolagsfrågor

Aktiemarknad och bolagsfrågor

Advokatbyrån Kaiding agerar legal rådgivare och projektledare samt biträder klienter vid börsintroduktioner, kapitalanskaffningar, publik M&A och andra aktiemarknadstransaktioner.

Vidare tillhandahåller Advokatbyrån Kaiding löpande kvalificerad juridisk rådgivning till noterade bolag avseende bland annat börsrätt, bolagsstyrning (såsom till exempel styrelsesammansättningsfrågor och genomförande av bolagsstämmor), insiderfrågor och incitamentsprogram.

Advokatbyrån Kaiding erbjuder hög kompetens inom alla typer av bolagsrättslig rådgivning till aktieägare, styrelser och ledande befattningshavare. Vi lämnar regelbundet råd i frågor avseende aktieägaravtal, minoritetsskydd, bolagsstyrning, etablering av bolag, interna regelverk, omstruktureringar och styrelseansvar.

Vi fokuserar på att leverera hög kvalitet i våra juridiska råd och sätter alltid samman ett lag med den kompetens som det specifika uppdraget kräver. På så sätt säkerställer vi att rätt juridisk kunskap alltid finns tillgänglig.

Ta direktkontakt med någon av våra medarbetare inom området eller fyll i vårt kontaktformulär så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person hos oss på Advokatbyrån Kaiding.

Kontakta oss