Konkurs, rekonstruktion och likvidation

Konkurs, rekonstruktion och likvidation

Advokatbyrån Kaiding har erfarna konkursförvaltare och företagsrekonstruktörer. Obestånd behöver inte handla om konkurs. Det blir allt vanligare med företagsrekonstruktion utan konkurs.

Förutom åtaganden som konkursförvaltare och företagsrekonstruktörer biträder vi vid ackordsförfaranden, frivilliga rekonstruktionsförfaranden, likvidationer och i domstolsprocesser. Vi hjälper även företag och enskilda i allmänna obeståndsrättsliga frågor.

Som erfarna konkursförvaltare behärskar vi obeståndsjuridiken väl och kan ge snabba svar på den mångfald av frågor som borgenärer, anställda och andra som är berörda av en konkurs kan ställas inför.

Ta direktkontakt med någon av våra medarbetare inom området eller fyll i vårt kontaktformulär så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person hos oss på Advokatbyrån Kaiding.

Kontakta oss