Biträdande jurist

Isak Oscarson

Inriktning

Bakgrund

  • Juristexamen, Uppsala Universitet, 2014
  • Förvaltningsrätten i Uppsala, föredragande, 2014-2015
  • Falu tingsrätt, tingsnotarie, 2015-2016
  • Hovrätten för Nedre Norrland, hovrättsfiskal, 2016-2017
  • Östersunds tingsrätt, tingsfiskal, 2017-2020
  • Hovrätten för Nedre Norrland, tf. hovrättsassessor och senare hovrättsassessor, 2020-2021
  • Advokatbyrån Kaiding, 2021-

Kontakt

Placering: Östersund
Telefon: +46(0)73-024 76 83
E-post: isak.oscarson@kaiding.se