Arbetsrätt

Arbetsrätt

Advokatbyrån Kaiding erbjuder hjälp med arbetsrättsliga frågeställningar som uppkommer för såväl arbetsgivare som anställda, däribland:

  • Upprättande och granskning av anställningsavtal
  • Rådgivning inför, vid och efter avslutande av anställningar
  • Rådgivning vid omorganisationer, driftsinskränkningar, företagsöverlåtelser m.m.
  • Rådgivning rörande immateriella tillgångar, företagshemligheter, konkurrensklausuler och sekretessåtaganden
  • Utformning av pensions-, incitaments-, bonus- eller andra belöningsprogram
  • Rådgivning rörande arbetsmiljöansvar, rehabiliteringsansvar
  • Integritets- och personuppgiftsfrågor
  • Obeståndsrelaterad arbetsrätt, lönegaranti m.m.

Advokatbyrån Kaiding bistår också vid tvister i domstol och skiljeförfaranden samt i fackliga förhandlingar.

Ta direktkontakt med någon av våra medarbetare inom området eller fyll i vårt kontaktformulär så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person hos oss på Advokatbyrån Kaiding.

Kontakta oss