Biträdande jurist

Emma Lövgren

Inriktning

Bakgrund

  • Juristexamen, 2014
  • Länsstyrelsen Västerbotten, 2013-2014
  • Familjens jurist, 2014-2015
  • Umeå tingsrätt, tingsnotarie, 2015-2016
  • Ackordscentralen Norrland, 2017
  • Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 2017-2018
  • Hovrätten för Övre Norrland, hovrättsfiskal, 2018-2019
  • Umeå tingsrätt, tingsfiskal, 2020-2022
  • Hovrätten för Övre Norrland, tf. hovrättsassessor och senare hovrättsassessor, 2023-2024
  • Advokatbyrån Kaiding,  2024-

Kontakt

Placering: Umeå
Telefon: +46(0)76-139 17 06
E-post: emma.lovgren@kaiding.se