Bodelning, äktenskapsförord och gåva

Bodelning, äktenskapsförord och gåva

Advokatbyrån Kaiding bistår dig med upprättandet av familjerättsliga handlingar för livets alla skeden. Det är av vikt att uppsöka biträden med kompetens inom dessa områden för att få individanpassade råd som kan ge trygghet för framtiden. Advokatbyrån Kaiding har lång erfarenhet av dessa områden och ekonomisk familjerätt utgör en betydande del av verksamheten.

När äktenskapet upphör ska bodelning göras. I de flesta fall gäller detsamma när ett samboförhållande upphör. Vi bistår i ärenden om bodelning efter både äktenskap och samboskap. Vi åtar oss uppdrag direkt från parterna, eller som bodelningsförrättare genom förordnande av tingsrätten.

När du vill ge bort egendom i gåva, eller förändra ägandet mellan dig och din make/maka, kan vi hjälpa till med rådgivning och upprättande av gåvohandlingar eller bodelning under bestående äktenskap, allt för att säkerställa att resultatet blir det som du önskar.

För att vara säker på att dina tillgångar hanteras på det sätt du själv önskar, rekommenderar vi att du låter upprätta en framtidsfullmakt anpassad efter dina behov. I en framtidsfullmakt har du möjlighet att själv utse en fullmaktshavare som förvaltar och i vissa fall säljer din egendom när du inte längre kan fatta egna beslut. Framtidsfullmakt är ett alternativ till godmanskap och förvaltarskap. Vi bistår dig gärna med att upprätta en framtidsfullmakt.

Ta direktkontakt med någon av våra medarbetare inom området eller fyll i vårt kontaktformulär så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person hos oss på Advokatbyrån Kaiding.

Kontakta oss