Advokat

Ann-Sofie Pettersson

Inriktning

Bakgrund

  • Jur kand, 1991
  • Umeå tingsrätt, tingsnotarie, 1991–1993
  • Hovrätten för Övre Norrland, fiskalsaspirant, 1993–1994
  • Umeå tingsrätt och Skellefteå tingsrätt, tingsfiskal, 1994–1996
  • Master of Laws (LL.M.), The Amsterdam School of International Relations, 1994–1995
  • Advokatbyrån Akin, Gump m fl, Bryssel, 1995
  • Advokatbyrån Kaiding, 1996–
  • Ledamot i Sveriges advokatsamfund, 1999–

Kontakt

Placering: Umeå
Telefon: +46 10-19 90 700
E-post: ann-sofie.pettersson@kaiding.se