Vårdnad och boende

Vårdnad och boende

Advokatbyrån Kaiding har mångårig erfarenhet av att biträda klienter i vårdnadstvister, tvister om barns boende och umgänge med barn. Det är inte ovanligt att det uppstår konflikter mellan föräldrar om var barnen ska bo, vem som ska ha vårdnaden om dem eller om hur mycket umgänge barnen ska ha med den förälder som de inte bor med. Vi biträder också klienter i processer om underhållsbidrag. Advokatbyrån Kaiding åtar sig även uppdrag som medlare i tvister om vårdnad, boende och umgänge. Vi tar emot förordnanden som medlare av domstolen och tar även uppdrag direkt av parterna.

I ärenden om vårdnad, boende och umgänge med barn har du ofta rätt att nyttja rättsskyddet i din hemförsäkring. I vissa fall kan man beviljas rättshjälp av staten. Vi hjälper dig att ansöka om dessa ersättningsformer.

Ta direktkontakt med någon av våra medarbetare inom området eller fyll i vårt kontaktformulär så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person hos oss på Advokatbyrån Kaiding.

Kontakta oss