Brottmål

Brottmål

Advokatbyrån Kaiding har ett stort antal advokater och jurister med en lång erfarenhet av att arbeta med brottmål. Vi företräder både klienter som misstänkts för brott, då i egenskap av offentlig försvarare, och klienter som blivit utsatta för brott, då i egenskap av målsägandebiträde.

Du har alltid rätt att begära den du vill ska företräda dig. Det kan du göra redan i din första kontakt med polisen, oavsett om du är misstänkt för brott eller blivit utsatt för brott.

Brottmål utgör en betydande del av vår verksamhet.

Offentlig försvarare

Den som är misstänkt, anhållen eller häktad för brott som kan ge mer än sex månaders fängelse har rätt att få en offentlig försvarare. Det innebär att det finns rätt till offentlig försvarare vid vanligt förekommande brottsmisstankar rörande t ex grovt rattfylleri, stöld, misshandel och olaga hot. Det kan också finnas rätt till offentlig försvarare om detta behövs med hänsyn till utredningen av brottet, om det föreligger tveksamhet om vilket straff som kan bli aktuellt eller om det av någon annan föreligger anledninger särskilda skäl. I första hand förordnas en advokat från närområdet.

Du har rätt att begära den advokat som du önskar ska företräda dig. Begäran kan avse en särskild advokat eller en advokat som är verksam på Kaiding. Du har rätt att begära en offentlig försvarare redan i samband med att du kallas till förhör. Ditt önskemål om försvarare ska framställas till polisen som vidarebefordrar detta till tingsrätten.

Vi åtar oss alla typer av brottmål. Vårt uppdrag innebär att företräda dig och din inställning till brottet för att tillförsäkra att du får en rättvis behandling och prövning.

I många fall bekostar staten den offentliga försvararen. Om den misstänkte döms för brottet och har ekonomiska möjligheter kan dock återbetalningsskyldighet till staten uppstå.

Om staten inte förordnar en offentlig försvarare har du rätt att anlita en privat försvarare. Vi åtar oss även dessa uppdrag.

Målsägandebiträde

Du som blivit utsatt för ett brott har oftast rätt att få ett målsägandebiträde som bevakar dina intressen. Du behöver aldrig själv betala kostnaden för ditt målsägandebiträde.

Du har rätt att begära den advokat eller jurist som du önskar ska företräda dig. Begäran kan avse en särskild advokat eller jurist. Du kan även begära en advokat eller jurist som är verksam på Kaiding. Du har rätt att begära ett målsägandebiträde redan i samband med att du kallas till förhör där du ska berätta vad du blivit utsatt för. Ditt önskemål om målsägandebiträde ska framföras till polisen som vidarebefordrar detta till tingsrätten.

Målsägandebiträdet ska lämna stöd och hjälp till målsäganden under hela processen, från förundersökningen till en eventuell rättegång. Målsägandebiträdet hjälper dig att förbereda dig inför rättegången och kan också hjälpa till med att rikta skadeståndsanspråk mot den misstänkte.

Ta direktkontakt med någon av våra medarbetare inom brottmål eller fyll i vårt kontaktformulär så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person hos oss på Advokatbyrån Kaiding.

Kontakta oss