Advokat / Delägare

Mikael Lundberg

Inriktning

Bakgrund

  • Utbytesstudier (ERASMUS), Ludwig Maximilians Universität München, 2007
  • Jur kand, 2008
  • Fil kand i företagsekonomi (inriktning redovisning), 2008
  • Advokatfirman Cederquist, Stockholm, 2008
  • Attunda tingsrätt, tingsnotarie, 2008–2010
  • Svea hovrätt, hovrättsfiskal, 2010
  • Advokatbyrån Kaiding, 2010–
  • Ledamot i Sveriges advokatsamfund, 2013-
  • Delägare i Advokatbyrån Kaiding, 2017

Kontakt

Placering: Umeå
Telefon: +46 70-202 02 81
E-post: mikael.lundberg@kaiding.se