Konkursanbud N66 Real Estate AB

N66 Bild 1

N66 Real Estate AB försattes i konkurs den 19 mars 2024, till konkursförvaltare utsågs advokaten Jerker Gramner, Advokatbyrån Kaiding.

Verksamheten har omfattat fastighetsförvaltning och uthyrning av lägenheter på de egna fastigheterna Vojakkala 12.21, 13:10 och 13:11, belägna i Vojakkala ca 7 km från centrala Haparanda. Verksamheten har även omfattat viss vandrarhemsverksamhet.

Konkursförvaltningen efterfrågar konkreta anbud på fastigheterna för ett snart
övertagande. Anbud kan lämnas på samtliga fastigheter eller på en specifik fastighet

Visning sker efter överenskommelse med konkursförvaltaren.

Anbud ska vara jerker.gramner@kaiding.se tillhanda senast den 20 juni 2024. För eventuella frågor rörande Egendomen och/eller anbudsförfarandet, kontakta konkursförvaltaren, advokat Jerker Gramner, via e-post eller telefon 070-514 80 80.

Anbudsunderlag