Konkurrensrätt

Konkurrensrätt

Advokatbyrån Kaiding tillhandahåller rådgivning och biträde i alla slags konkurrensrättsliga ärenden. Det kan gälla analyser och anmälningar vid företagsförvärv till Konkurrensverket liksom till konkurrensmyndigheter i andra jurisdiktioner samt Europeiska kommissionen. Vi tillhandahåller även rådgivning avseende samarbeten, affärsupplägg m.m. samt biträder i frågor som rör missbruk av dominerande ställning samt misstänkt kartellsamverkan.

 

Vi agerar som ombud för privata och offentliga aktörer inför konkurrensmyndigheter och domstolar i konkurrensrättsliga ärenden.

 

För att hjälpa företag att navigera i det konkurrensrättsliga regelverket och vidta förebyggande åtgärder erbjuder Advokatbyrån Kaiding även efterlevnadsprogram och utbildningar.

 

Kontakta oss