Administratör

Elin Granholm

Inriktning

Ansvarar för kontorets reception samt biträder juristerna med handläggning av ärenden.

Bakgrund

Anställd sedan 2014.

Kontakt

Placering: Umeå
Telefon: +46 10-19 90 700
E-post: elin.granholm@kaiding.se