Handläggare

Karin Öhman

Inriktning

Arbetar med allmänna ärenden och konkurser, framförallt handläggning av lönegaranti och anställda vid konkurs.

Bakgrund

Anställd sedan 1992.

Kontakt

Placering: Piteå
Telefon: +46 10-19 90 750
E-post: karin.ohman@kaiding.se