Administratör

Helén Göransson

Inriktning

Ansvarar för kontorets reception och biträder juristerna med handläggning av ärenden.

Lindahls Advokatbyrå i samarbete med Advokatbyrån Kaiding.

 

Kontakt

Placering: Östersund
Telefon: +46 10-19 90 880
E-post: helen.goransson@kaiding.se