Biträdande jurist

Jörgen Engvall

Inriktning

Bakgrund

  • Juristexamen 2014
  • Allmänna reklamationsnämnden och Stockholms tingsrätt, tingsnotarie 2014–2016
  • Hannes Snellman advokatbyrå, biträdande jurist inom tvistelösning, 2016–2017
  • Hovrätten för Övre Norrland, hovrättsfiskal, 2017–2018
  • Luleå tingsrätt, tingsfiskal, 2018–2020
  • Hovrätten för Övre Norrland, tf. hovrättsassessor och senare hovrättsassessor, 2020–2021
  • Domstolsverkets förstärkningsstyrka, Norrlandsdomare, 2021–2022
  • Advokatbolaget i Skellefteå, 2022–2023
  • Advokatbyrån Kaiding, 2023–

Kontakt

Placering: Luleå
Telefon: +46(0)73- 042 34 16
E-post: jorgen.engvall@kaiding.se