Ziggma Industriservice AB, Konkursanbud

Information Memorandum FINAL(2441215

Ziggma Industriservice AB, 556849-7332, försattes i konkurs vid Umeå tingsrätt den 22 maj 2024, varvid advokat Magnus Lindblom vid Advokatbyrån Kaiding förordnades till konkursförvaltare.

Konkursbolaget bedriver produktion och montering av byggstål. Konkursbolagets kunder är framförallt byggbolag såsom Peab, OF Bygg, Rekab, Skanska och Contractor. 

Verksamheten bedrivs i förhyrda lokaler i Vännäs. Lokalerna ägs av det
konkursförsatta systerbolaget Ziggma I.E AB, 556730-3051, vilket bolag advokat Magnus Lindblom även är förordnad konkursförvaltare för.

Konkursförvaltaren har för avsikt att överlåta industrifastigheten och den av konkursbolaget bedrivna verksamheten och tillgångar genom ett offentligt anbudsförfarande. Utgångspunkten är att det är samma köpare som förvärvar rörelsen som förvärvar fastigheten i Ziggma I.E AB.

Konkursförvaltaren uppmanar därför den som är intresserad att anmäla detta till Advokatbyrån Kaiding. Sista dag för intresseanmälan är onsdag den 19 juni 2024

Advokat Magnus Lindblom nås på magnus.lindblom@kaiding.se alternativt tel. 070-677 09 95