Konkursanbud Restaurang The Corner Sportsbar i Luleå AB

2023 06 26

Restaurang The Corner Sportsbar i Luleå AB, 559396-2086, försattes i konkurs den 7 mars 2024 vid Luleå tingsrätt efter egen ansökan.

Konkursförvaltaren, advokat Christina Lehto, infordrar härmed anbud på konkursbolagets tillgångar. Anbudsunderlag med information om egendomen och anbudsförfarandet finns nedan.

Sista anbudsdag är den 25 mars 2024.

Anbudsunderlag