Konkursanbud Screencenter i Umeå AB

Screencenter i Umeå AB, 556288-5441, försattes i konkurs 11 april 2024 vid Umeå tingsrätt. Konkursförvaltare Magnus Lindblom infordrar anbud på konkursbolagets rörelsetillgångar som i huvudsak omfattar maskiner, inventarier, varulager, fordon och immateriella rättigheter. Sista anbudsdag är den 3 maj 2024 kl. 12:00 För anbudsförutsättningar och mer information se nedan: