Konkursanbud Restaurang Rustique AB

23

Restaurang Rustique AB, 556734-6555, försattes i konkurs den 22 januari 2024 vid Skellefteå tingsrätt efter egen ansökan.

Konkursförvaltaren, advokat Simon Engman, infordrar härmed anbud på konkursbolagets tillgångar, utgörandes av maskiner och inventarier (restaurang- och köksutrustning).

Sista anbudsdag är den 1 mars 2024. Förteckning över de tillgångar som utbjuds till försäljning, bilder samt mer information om anbudsförutsättningar etc. finns nedan i "Anbudsunderlag".

Anbudsunderlag