Konkursanbud fastigheter Malå

Bild Abborren 2

Norrkronan i Västerbotten AB, 559252-1818, försattes i konkurs den 28 november 2023 vid Skellefteå tingsrätt efter egen ansökan.

Konkursförvaltare advokat Simon Engman infordrar härmed anbud på konkursbolagets tillgångar som omfattar de tre fastigheterna Malå Abborren 2, Malå Tjädern 2 och Malå Tjädern 3, belägna i Malå, Västerbottens län.

Sista anbudsdag är den 21 februari 2024. Objektsbeskrivningar och mer information om anbudsförutsättningar finns nedan i "Anbudsunderlag".

Anbundsunderlag