Konkursanbud Cyberty AB

Information Memorandum FINAL(2441215

Cyberty AB försattes i konkurs genom Luleå tingsrätts beslut 2024-01-09. Till
konkursförvaltare utsågs advokaten Sami Hietala, Advokatbyrån Kaiding.

Konkursförvaltaren har till uppgift att avveckla tillgångarna i konkursboet. Intressenter
tillhandahålls nu detta underlag i syfte att kunna lägga anbud på vissa tillgångar i
konkursboet.

Av detta anbudsunderlag framgår vilka tillgångar som bjuds ut till försäljning
samt vilka förutsättningar som gäller för anbudsförfarandet.

Anbudsunderlag