Konkursauktion Arctic Bioenergy Heating & Services AB

Information Memorandum FINAL(2441215

Arctic Bioenergy Heating & Services AB försattes i konkurs genom Luleå tingsrätts beslut den 2 april. Till konkursförvaltare utsågs advokaten Christina Lehto, Advokatbyrån Kaiding. 

Bolaget har bedrivit försäljning av biovärmeanläggningar, service och driftsättning av värmeanläggningar samt försäljning av kaminer och bastu. 

Konkursbolagets kvarvarande egendom ligger ute till försäljning via internetauktion hos PS Auction AB. 

För mer information: Auktioner online - Nätauktioner & Konkursauktioner | PS Auction