Railcare och Kaunis Iron ingår avtal med ett avtalsvärde om 740 MSEK

Railcare2

Railcare tecknar ett tioårsavtal med Kaunis Iron till ett sammantaget värde om 740 MSEK avseende transport av järnmalmskoncentrat. Startdatum för avtalet är den 16 november 2021 och avtalet löper till den 16 november 2031 och ersätter tidigare avtal ingånget. Tidigare avtal fortsätter gälla till den 15 november 2021. Fram till den 31 oktober 2020 har Railcare utfört 1 400 transporter av järnmalmskoncentrat för Kaunis Iron.

Likvärdigt med det tidigare avtalet ägs vagnarna som ska används under avtalsperioden av Kaunis Iron. Linjeloken samt växlingsloken kommer att tillhandahållas av Railcare. Railcare ansvarar för planering av tågproduktion, resurser för växling i samband med omlastning från lastbil till järnväg vid terminalen i Pitkäjärvi och i Narviks hamn samt linjekörningen däremellan. Railcare kommer att köra två tågomlopp per dygn, sju dagar i veckan med en volym om cirka 2,3 miljoner ton järnmalmskoncentrat per år. Kaiding företrädde Railcare i förhandlingarna.