FRI RÅDGIVNING FÖR FÖRETAG

PH_190403_1151.jpg

Vi ser dramatiska ekonomiska effekter av de olika åtgärder som vidtas för att begränsa spridningen av coronaviruset, Covid-19. Erfarenheten visar att de företag som agerar i ett tidigt skede har större utsikter att överleva än de som avvaktar.

Några av de åtgärder som företagare bör överväga redan idag, i syfte att mildra effekterna av de plötsligt förändrade marknadsförutsättningarna, är att

-          kontakta leverantörer och kreditgivare för en dialog om möjligheten att förändra betalnings- eller amorteringsplaner,

-          överväga tillämpligheten av force majeure i både leverantörs- och kundavtal,

-          upprätta en likviditetsplan för den närmsta tiden,

-          se över bemanningen i verksamheten och anpassa denna till rådande omständigheter bl.a. utifrån förändrade regelverket   avseende korttidspermittering,

-          undersöka möjligheterna att ansöka hos Skatteverket om anstånd av betalning av skatter, samt

-          informera sig om hur ledningen i ett företag med ekonomiska problem begränsar sitt personliga ansvar.

 

Behöver du eller någon du känner rådgivning till följd av det rådande läget? Tveka inte att höra av dig till oss för kostnadsfri rådgivning med någon av våra specialister. Advokatbyrån Kaiding är Norrlands största advokatbyrå och har ett mycket väl ansett team av erfarna advokater med kapacitet att biträda företag i kris. Varmt välkommen att höra av dig:

Kalix:             Jerker Gramner, 070 – 514 80 80

Luleå:             Sami Hietala, 072 – 050 44 70

Piteå:             Hans Andersson, 070 – 527 57 80

Skellefteå:      Simon Engman, 072 – 050 48 70

Umeå:            Magnus Lindblom, 070 – 677 09 95

Östersund:     Emma Cutting, 072 – 552 41 40