Cinder Invest investerar i MAFI

Meeting

Kaiding har biträtt MAFI Group AB ("MAFI") vid ingående av avtal enligt vilket Cinder Invest AB tillskjuter kapital till MAFI och därmed blir  minoritetsägare i MAFI.

MAFI är en ledande tillverkare av monteringslösningar. Bolagets huvudkontor är baserat i Mora och koncernen har drygt 35 anställda globalt med kontor i Europa, Nordamerika, Asien och Afrika. MAFI’s kunder är både stora och små bolag, främst med koppling till telekomindustrin. MAFI har en årlig omsättning omkring SEK 180 miljoner. Mer info: www.mafigroup.com

Cinder Invest är ett JV mellan AFA, AMF, FAM tillsammans med Wallenbergstiftelserna, Fjärde AP-fonden och SEB. Cinder Invest ska investera i livskraftiga svenska företag för att hjälpa dem överbrygga de negativa ekonomiska effekterna av covid-19. Mer info: www.cinderinvest.se