Samarbete Gold Town Games - Wayne Gretzky

Gretzky (2).jpg

Kaiding har biträtt Gold Town Games AB vid Wayne Gretzkys inträde i bolaget som ambassadör och delägare genom WDG Enterprises samt vid kapitalanskaffning i bolaget. Emissionen, som omfattade högst 11 625 272 nya aktier vilket skulle inbringa bolaget 10 462 744,80 kronor vid full teckning, tecknades till sammanlagt 441 procent motsvarande en överteckningsgrad av 341 procent.

Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget fokuserar på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolaget lanserar under 2019 sitt andra spel, World Football Manager. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet World Hockey Manager och använda den egenutvecklade teknik- och designplattformen till fler managerspel inom lag- och arenasporter.