Broviken Gruppen AB förvärvar Data Ductus Holding AB

Bubblor

Advokatbyrån Kaiding har biträtt säljarna av Data Ductus Holding AB i försäljningen av aktierna i bolaget till Broviken Gruppen AB och återinvesteringen i köparen. Data Ductus Holding AB:s tidigare ägare kommer således fortsätta äga 40 procent och utgöra den operativa driften av Ductuskoncernen.

Ductuskoncernen har idag över 240 medarbetare verksamma inom systemutveckling, automation och systemintegration mot kunder inom främst telekom, offentlig verksamhet samt tillverkningsindustri. Bolaget har sitt säte i Skellefteå och lokalkontor i Kiruna, Luleå, Uppsala, Stockholm och Malmö. Bolaget har även dotterbolag och anställda i USA och Asien.