Accent Equity Partners portföljbolag genomför tilläggsförvärv

Lindqvist.jpg

Kaiding har biträtt Accent Equity Partners portföljbolag Miljörivarna i Skandinavien AB vid dess förvärv av Betongteamet Riv & Håltagning i Bergslagen AB. 

 

Miljörivarna i Skandinavien AB är en av Sveriges ledande aktörer inom håltagning, rivning och sanering och har cirka 250 anställda. Med kontor från Gällivare i norr till Simrishamn i söder är företaget rikstäckande. Bolaget har varit verksamt sedan 1990-talet och har växt både organiskt och genom förvärv de senaste åren. I och med förvärvet fortsätter Miljörivarna i Skandinavien AB sin expansion och stärker därmed sin marknadsposition ytterligare.