Administratör

Zandra Jonsson

Inriktning

Ansvarar för kontorets reception samt biträder juristerna med handläggning av ärenden.

Bakgrund

Anställd sedan 2017.

Kontakt

Placering: Piteå
Telefon: +46 10-199 07 50
E-post: zandra.jonsson@kaiding.se