Handläggare

Sonja Grahn

Inriktning

Arbetar med handläggning av konkurser och biträder i övrigt juristerna med handläggning av ärenden.

Bakgrund

Anställd sedan 2013.

Kontakt

Placering: Kalix
Telefon: +46 10-19 90 850
E-post: sonja.grahn@kaiding.se