W5 Solutions förvärvar Box Modul AB

Boxmodul

Kaiding har biträtt Nordlund Invest AB vid överlåtelsen av samtliga aktier i Box Modul AB till W5 Solutions AB (publ) för ett rörelsevärde om 180 miljoner kronor.

Box Modul konstruerar, producerar och säljer skydd, så kallade shelters, till företag och organisationer inom områden som försvar, IT & telekom, sjukvård och energi. Inom försvarssektorn levererar Box Modul skräddarsydda splitterskyddade shelters utformade för att uppfylla specifika militära standarder så som avancerat EMC/EMP-skydd, tempest m.m. Box Modul har cirka 20 anställda och har sitt säte i Öjebyn, Piteå. Efterfrågan på Box Moduls produkter inom försvar och samhällsskydd är hög och förväntas att öka ytterligare inom de närmsta åren. Genom förvärvet förstärker och kompletterar W5 Solutions flera produktområden och kan tillsammans med Box Modul erbjuda ytterligare innovativa och skräddarsydda lösningar till kunderna.