Skebo genomför affär som kan ge 300 nya bostäder

Skebo

Skebo har förvärvat en byggrätt från SBB som möjliggör för byggande av 300 nya hyresrätter. Byggrätten finns på fastigheten Volten 2 belägen mellan Skellefteåtravet och Sörvalla Idrottsplats.

Som en del av överenskommelsen med SBB har även ett tidigare avtal kring byggnation på Lejongapet 1 på Getberget förändrats så att Skebo inte säljer vidare fastigheten i början av 2026 samt att SBB och Lindbäcks produktionsstartar Krongatan med 180 lägenheter med inflytt årsskiftet 2025/2026.

Kaiding har biträtt Skebo i transaktionerna.