Överlåtelse av Storfors Plåt AB till Comfortgruppen AB

Storforsplåt

Ägarna till Storfors Plåt AB har ingått avtal avseende överlåtelse av Storfors Plåt AB till Comfortgruppen AB.

Storfors Plåt AB är ett installationsföretag med bas i ventilation, plåtslageri och isolering. Bolaget utför totalentreprenader och servicearbeten inom ventilation, takplåtsarbeten, isolering och OVK i allt från kommersiella lokaler, hotell och industrier till mer specialiserade uppdrag som tex däckhallar. Bolaget har 71 anställda och omsatte 133 miljoner kronor 2022.

Kaiding har biträtt säljarna i transaktionen.