Nordtech genomför tilläggsförvärv av Top Fuel

Nordtech 3

Stockholm Nordtech Groups dotterbolag MCD har förvärvat Saas-bolaget Top Fuel. Tillsammans bildar MCD och Top Fuel en grupp med inriktning på mjukvara för övervakning av kemikalier, bränsle och biomassa. 

Nordtech-gruppen består av 13 mjukvarubolag med inriktning på B2B SaaS. Gruppen omsätter ca 300 msek med 30% Ebitda marginal.

Kaiding har biträtt köparen i transaktionen.