Genii Software Group förvärvar DataPolarna

Datapolarna

Kaiding har biträtt säljarna av DataPolarna i Skellefteå AB vid överlåtelse av samtliga aktier i bolaget till GSG Genii Software Group GmbH, ett portföljbolag till private equity-bolaget Bregal Investments.

Genii Software Group, med en omsättning uppgående till 340 miljoner Euro, tillhandahåller marknadsledande och industrispecifika mjukvarulösningar.