Circura förvärvar Liding Byggentreprenad

Liding

Kaiding har biträtt säljarna av Liding Byggentreprenad AB vid Circuras förvärv av samtliga aktier i bolaget.

Circura, med Adelis som huvudägare, är Sveriges ledande koncern inom renovering och service av fastigheter och Liding Byggentreprenad blir genom förvärvet koncernens åttonde bolag.