AQ Group förvärvar Jit Mech

Jmech (1)

Kaiding har biträtt JIT Mech se Förvaltning AB och Monen Holding AB vid överlåtelsen av samtliga aktier i verkstadskoncernen JIT Mech se Industri AB med dotterbolagen JIT Mech i Robertsfors AB och JIT Mech i Örnsköldsvik AB till AQ Group AB.

JIT Mech är en framstående leverantör av stora och komplexa maskinbearbetade och svetsade komponenter till kunder inom elektrifiering, skogsmekanisering och försvarsindustri. Bolagen har totalt 75 anställda och en konsoliderad omsättning för 2023 på ca 130 miljoner kronor. Verksamheten bedrivs i Robertsfors och Örnsköldsvik.