Brunswick Real Estate avyttrar aktieinnehav i Estate Logs

Exempel

Kaiding har biträtt Brunswick Real Estate och övriga aktieägare vid Hydda AB:s förvärv av 80 procent av aktierna i proptechbolaget Estate Logs.

Estate Logs är ett snabbväxande proptechbolag som digitaliserar fastighetsförvaltning genom utveckling av plattform för fastighetsdrift bestående av verktyg för optimerad tillsyn, skötsel och anmälan och är idag aktivt i Sverige och Finland.