Trill Impact förvärvar Arctic Group AB

PH_190403_0961.jpg

Nordlund Invest AB och Trill Impact har ingått avtal avseende förvärv av Arctic Group AB med dotterbolag.

Arctic Group, med bas i Luleå, tillhandahåller konsulttjänster samt återförsäljning av produkter inom IT med ett fokus på informationssäkerhet, integrationstjänster och implementering av verktyg för mjukvaruutveckling.. Arctic Group blir en viktig byggsten i den nya koncernen bildad av Trill Impact kallad European ID Security, med ambitionen att bygga ett ledande företag som hanterar den ökande efterfrågan på rådgivning inom cybersäkerhet.

Kaiding har biträtt säljaren i transaktionen.